Previous Next

NIEDZIELNY WYPAD

 

Godzina 08.00 Zbiórka uczestników.  

Wyjazd w Świętokrzyskie. Po drodze zatrzymujemy się w Młodzawach Małych , „Ogrodzie na rozstajach” -  założonym przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę, ten jedyny prywatny ogród tego rodzaju w województwie, wydobywa piękno z roślin, drzew i dawnych przedmiotów codziennego użytku.

 

Przejazd do Pińczowa, zwiedzanie zespołu klasztornego O.O. Reformatów na Mirowie .W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Mirowskiej Pochodzi on z 2. poł. XVII w. Według tradycji miał go przywieźć

z Rzymu margrabia Zygmunt Myszkowski. O godzinie 12.00 udział w mszy świętej

Następnie udajemy się do wsi Grochowiska w której 18 marca 1863 r. rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, w której 3-tysięczny oddział powstańczy dowodzony przez dyktatora powstania Mariana Langiewicza starł się z 5-tysięcznym, dysponującym 6 działami, korpusem regularnej rosyjskiej piechoty.

W walce brał też udział młody powstaniec Adam Chmielowski, przyszły święty Brat Albert.

Przejazd na obiad do miejscowości Krzyżanowice Dolne położonej w dolinie rzeki Nidy.

Po obiedzie chwila relaksu, następnie udajemy się w drogę powrotną.

Cena :  59,00 zł / osoba,  przy udziale 40 uczestników obejmuje : 

- autokar klimatyzowany z barkiem, video, wc
- usługę pilota

- usługę przewodników
- 1 obiad

- ubezpieczenie NNW i KL

- bilety wstępu

Uwaga :

- program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.