Previous Next

Białoruś - Grodno

Program ramowy

I dzień
Wyjazd godzina 22.00, przejazd w kierunku granicy polsko – białoruskiej.

II dzień:

Spotkanie z przewodnikiem w Białymstoku, wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

 

Przyjazd doGrodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, Kościół Farny, Cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r, Pomnik katyński Cerkiew kołożska z XII w, sobór grodzieński. Przejazd do Bohatyrewicz grób znanych z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych, krótki pobyt nad rzeką Niemen. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, Zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza, Kościół Farny
Ruiny średniowiecznego zamku. Krótki pobyt nad znanym z ballad Adama Mickiewicza jeziorem Świteź.

Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Przejazd do Mińska, zakwaterowanie w hotelu.

Kolacja bankietowa w stylowej restauracji w Mińsku przy muzyce na żywo.

 

IV dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Mińska z przewodnikiem: Troickie Przedmieście, zabytkowy kościół św. Szymona i Heleny, Prospekt Niezależności, Biblioteka Narodowa, Ratusz miejski, Dwór Wańkowiczów, sobór św. Ducha, Dom Rządowy

i inne zabytki miasta

Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów – zwiedzanie komnat zamkowych, zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

V dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Zaosia – rekonstrukcja dworku rodzinnego rodziny Mickiewiczów,

Różany - ruiny pałacu Sapiehów - jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu. Kosów Poleski - zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T. Kościuszki, obecnie muzeum pamięci

T. Kościuszki, Pałac Pudłowskich. Bereza Kartuzka – ruiny klasztoru Kartuzów
Przejazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

 

VI dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Pińska z przewodnikiem: kościół i klasztor o. Franciszkanów, Pałac Butrymowiczów, kolegium i kościół Jezuitów, Dom rodzinny R. Kapuścińskiego, Muzeum Poleskie, rejs statkiem po Pinie.

Obiad, wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć - Terespol.

 

VII dzień:

Przyjazd w godzinach nocnych

 

Cena: 1.690,00 zł przy grupie 40 osób

 

Świadczenia:

- 4 noclegi,

- 4 obiadokolacje ( w tym jedna bankietowa z muzyką )

- 4 śniadania,

- 1 obiad,

- koszt grupowej turystycznej wizy białoruskiej oraz obsługi wizowej,

- ubezpieczenie NNW i KL,

- opieka pilota z jęz. rosyjskim,

- usługi przewodników terenowych